logo-eu

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Číslo výzvy: 03_17_079
Název výzvy: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu
Název projektu: Systém age managementu v ADA International
Termín realizace projektu: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021