Společnost Pacific Direct, s. r. o., oznamuje změnu názvu společnosti na ADA International s. r. o.

Společnost Pacific Direct, s. r. o., oznamuje změnu názvu společnosti na ADA International s. r. o.

Společnost Pacific Direct, s. r. o., oznamuje, že s účinností od pondělí 1. ledna 2018 mění svoji obchodní firmu na ADA International s. r. o. Změna obchodní firmy je součástí procesu celkového rebrandingu společnosti jakožto člena skupiny ADA International.

Naše identifikační číslo osoby (IČO) a daňové registrační číslo (DIČ) zůstávají nezměněny a stávající smlouvy zůstávají platné a účinné, neboť nejsou dotčeny změnou obchodní firmy společnosti.

Počínaje 2. lednem 2018 budou všechny faktury uvádět naši novou obchodní firmu. Aktualizujte si, prosím, Váš objednávkový systém tak, aby byly objednávky od 1. ledna 2018 řádně adresovány na novou obchodní firmu naší společnosti.

Uvědomujeme si, že tento přechod musí být pokud možno bezproblémový pro všechny zúčastněné strany. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně změny a procesu přechodu, obraťte se prosím na svoji kontaktní osobu v naší společnosti.

Vážíme si Vaší důvěry ve společnost Pacific Direct a těšíme se na naši další spolupráci pod novou obchodní firmou ADA International.

V Holicích dne 14. prosince 2017

Josef Tesařík
jednatel společnosti
Pacific Direct, s.r.o.