ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST

Doba trvání: duben 2019 až březen 2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009519

Stručný popis:
V projektu bude vytvořen systém age managementu, který bude zapracován do firemní personální strategie. Na základě analýzy potřeb jednotlivých generací dojde k úpravě pracovních podmínek a zpracování plánů nástupnictví za klíčové zaměstnance. Manažeři firmy získají nové kompetence v oblasti vedení věkově diverzifikovaných týmů. Proběhnou aktivity na podporu zlepšení zdraví zaměstnanců.

Klíčové aktivity:

  1. Vytvoření systému age managementu
  2. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
  3. Podpora zdraví a pracovní schopnosti zaměstnanců

Počet účastníků (nebagatelní podpora): 20

Plakát EU
Plakát – publicita projektu – stáhnout zde…